Θέση εργασίας στη «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Η εταιρία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Πτυχιούχο Επιστήμης Γεωπονίας (ΠΕ Γεωπόνο) στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (ΠΕ Γεωπόνων) για την Υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων στο Πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη/ Kriti»».

Θέση εργασίας στη «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ» αποτελείται από την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων & Μυλοποτάμου.

Ο δε λόγος σύστασής του είναι η εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη 21 Μαΐου 2024.

Η θέση εργασίας στην ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ

ΠΕ Γεωπόνων – 1 θέση

Η αμοιβή και η χρονική διάρκεια της σύμβασης

  • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες.
  • Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται σε ποσό 17.600.00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στις Αρχάνες Ηρακλείου Τ.Κ. 70100 έως τη Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Αίτηση σύναψης Σ.Μ.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου για το έργο “Υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων στο Πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη/ Kriti»” και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.