Το ήξερες: Αλλαξε το νυχτερινό ρεύμα – Αυτές είναι οι νέες ώρες

Το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου που τίθεται  σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2024 έως την 31η Οκτωβρίου 2024 προβλέπει συνεχές ωράριο από τις 23:00 έως τις 07:00 καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις ώρες αυτές, οι καταναλωτές θα χρεώνονται με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις ώρες αιχμής.

Το ήξερες: Αλλαξε το νυχτερινό ρεύμα - Αυτές είναι οι νέες ώρες

Η εφαρμογή του νυχτερινού ρεύματος συχνά προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πληρώνουν λιγότερα χρήματα για την ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον χρησιμοποιούν το ρεύμα κατά τις ώρες που είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό τιμολόγιο. Συνήθως, η χρέωση ανά κιλοβατώρα κατά τις νυχτερινές ώρες είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις ώρες αιχμής, προσφέροντας οικονομικό κίνητρο για τη μεταφορά κατανάλωσης ενέργειας σε αυτό το εύρος χρόνου.

Ρεύμα: Πώς θα δείτε αν έχετε νυχτερινό τιμολόγιο

Είστε νέος χρήστης (ενοικιαστής/ιδιοκτήτης) ακινήτου και θέλετε να μάθετε αν έχετε «νυχτερινό» υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαπιστώσετε.

  • Κατ’ αρχάς ελέγχοντας το λογαριασμό που λαμβάνετε. Για παράδειγμα, στην μπροστινή όψη του λογαριασμού, αναφέρεται το είδος του τιμολογίου, δηλαδή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο.
  • Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά «η πάγια χρέωση νύχτας» και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων (kWh) που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού. Στην πίσω όψη του ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού (πάνω αριστερά) εμφανίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις του μετρητή.
  • Ο δεύτερος τρόπος είναι ο έλεγχος της εγκατάστασης του σπιτιού σας. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα εγκατάστασης της οικίας, η οποία συνδέεται με τον αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης. Αν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ανάβει το λαμπάκι, τότε κάνετε χρήση του νυχτερινού τιμολογίου.
  • Τέλος μπορείτε να δείτε εάν διαθέτετε μετρητή διπλής εγγραφής δηλαδή αν υπάρχουν δυο κοντέρ στο μετρητή σας. Το ένα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Στη συνέχεια να παρατηρήσετε εάν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (κοντέρ) με την ένδειξη Μ.
  • Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για να διαπιστώνουν αν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία του νυχτερινού ρεύματος, το οποίο προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις.

Πώς κάνετε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα

Ο καταναλωτής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης σε δύο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη)».

Ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει ότι «τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να υποβληθεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία γίνεται με δύο τρόπους:

Μέσω της εφαρμογής εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ (ΕΔΩ)
Τηλεφωνικά στο 800 400 4000. Να σημειωθεί ότι, υπάρχει πρόσθετη δαπάνη για την ενεργοποίηση της χρονοχρέωσης (νυχτερινό ρεύμα).