Το «πάτησε» η Εφορία: Σε ποιους ξεκινά άμεσα έλεγχο

Η Εφορία πήρε τη μεγάλη απόφαση και θα ξεκινήσει άμεσα να κάνει έλεγχο σε συγκεκριμένη κατηγορία φορολογούμενων ατόμων.

Το «πάτησε» η Εφορία: Σε ποιους ξεκινά άμεσα έλεγχο

Η Εφορία πήρε τη μεγάλη απόφαση και θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα να κάνει έλεγχο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία φορολογούμενων ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έλαβαν επιστροφές φόρων ιδιοκτήτες ακινήτων, 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με στόχο την αποκάλυψη φορολογούμενων βάζει στο στόχαστρο ο ελεκγτικός μηχανισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των υποθέσεων γίνεται ανά ελεγκτική υπηρεσία με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Η εφορία ξεκινάει έλεγχο σε φορολογούμενους – Δείτε τις κατηγορίες

Φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έλαβαν επιστροφές φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ) ιδιοκτήτες ακινήτων, 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με στόχο την αποκάλυψη φορολογούμενων οι οποίοι μέσω τριγωνικών συναλλαγών «εκμεταλλεύτηκαν» το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για να γλιτώσουν το φόρο βάζει στο στόχαστρο ο ελεκγτικός μηχανισμός.

Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα το 2024 γίνεται ανά ελεγκτική υπηρεσία με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ. Υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 2024, θα διενεργηθούν περισσότεροι από 72.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Από αυτούς, το 75% θα επικεντρώνεται σε υποθέσεις της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των κατά προτεραιότητα ελέγχων προβλέπει:

 • Διενέργεια 2.500 έλεγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου με έμφασητις αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά και τις αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές. Με ειδικές διασταυρώσεις θα διερευνηθεί εάν τα χρήματα με τα οποία αγοράσθηκαν τα ακίνητα δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία οι αγοραστές.
 • Ελέγχονται επιπρόσθετα όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων και διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
 • Πορισματικές αναφορές που διαβιβάσθηκαν από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Υποθέσεις μεγάλων επιστροφών ΦΠΑκαθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
 • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.
 • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)
 • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.
 • Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.