Τουρισμός για όλους έως 400 ευρώ: Ώρα για αίτηση με μία έκπληξη

Τουρισμός για όλους έως και 400 ευρώ. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Εκπληξη με τα νέα κριτήρια αλλα και τα ποσά.

Τουρισμός για όλους έως 400 ευρώ: Ώρα για αίτηση με μία έκπληξη

Μετράμε αντίστροφα για τον ερχομό του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές και ως προς τα κριτήρια και ως προς τους δικαιούχους.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε πως το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και έχει στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού για το 2024.

Τέλος, να αναφέρουμε πως ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει συνολίκα τα 25.694.539,89 ευρώ και αναμένεται να λήξει στις 31/12/2024. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες.

Πολύ σύντομα έρχεται το πρόγραμμα τουρισμός για όλους – Δείτε αναλυτικά

Τα νέα κριτήρια για τον «Τουρισμό για Όλους 2024». Πότε κάνετε αίτηση, πότε λήγει το voucher.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024» έρχεται με αρκετές αλλαγές και ως προς τα κριτήρια και ως προς τους δικαιούχους.

Τονίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και έχει στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού για το 2024. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 25.694.539,89 ευρώ και λήγει 31/12/2024.

Τα καινούργια χαρακτηριστικά του «Τουρισμός για όλους 2024»

  • Αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023
  • Αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους
  • Θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ voucher: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα
  • Διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια

tourismosgiaolous2024_08f62.jpg

  • Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια
  • Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα: Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022, έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022
  • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
  • Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Το Υπουργείο Τουρισμού αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.