Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωσε θέση εργασίας – Πώς θα στείλετε βιογραφικό

Η τράπεζα Πειραιώς αναζητά ένα άτομο για να εργαστεί ως «Servicers Governance Specialist», με υβριδικό καθεστώς εργασίας, ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου και των Υπηρεσιών/Πωλητών, συντονίζοντας και παρακολουθώντας τα πλαίσια διακυβέρνησης και τις συμβατικές διαδικασίες. Δείτε όλες τις πληροφορίες για να κάνετε αίτηση. 

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωσε θέση εργασίας - Πώς θα στείλετε βιογραφικό

Η Τράπεζα Πειραιώς, 100% θυγατρική εταιρία της Πειραιώς Financial Holdings, ιδρύθηκε το 1916 και αποτελεί την κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με βάση τα μερίδια αγοράς δανείων, και παρουσία δικτύου. Παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά.

Τo σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αριθμεί 387 καταστήματα, ενώ απασχολεί συνολικά περίπου 8.200 άτομα.

H Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Λύσεις για Ιδιώτες (τραπεζικές λύσεις, επενδυτικές λύσεις, leasing οχημάτων, private banking, διαχείριση ακίνητης περιουσίας)

Λύσεις για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (τραπεζικές λύσεις, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, leasing οχημάτων, factoring, λύσεις λειτουργίας & διαχείρισης)

Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τραπεζικές λύσεις που προσφέρει, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για μεγάλες επιχειρήσεις που αναδύονται, αναπτύσσονται ή μεγεθύνονται στον ελληνικό χώρο και το εξωτερικό. Θέτουμε στη διάθεσή τους την προηγμένη τραπεζική τεχνογνωσία, τις σταθερές συνεργασίες και την πολύχρονη πείρα μας σε στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τις ειδικές τραπεζικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ροή της σύνθετης καθημερινότητας της μεγάλης επιχείρησης.

Συνεργασίες με άλλα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα

Διατραπεζικές Σχέσεις. H Τράπεζα Πειραιώς με το τμήμα Δικτύου Ανταποκριτών καλύπτει τις σχέσεις με Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και Χρηματοοικονομικές Αρχές παγκοσμίως.
Treasury & Financial Market Activities. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του Τομέα Treasury & Financial Markets έχει αναπτύξει συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαμεσολαβητών.

Τράπεζα Πειραιώς – Οι Αρμοδιότητες του servicers governance specialist

 • Παρακολούθηση της απόδοσης των Υπηρεσιών και των Προμηθευτών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις συμβατικές και επιχειρησιακές υποχρεώσεις (SLA, Εγχειρίδια λειτουργίας & KPI)
 • Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας και τη σωστής εφαρμογής του μοντέλου λειτουργίας με τους Εξυπηρετητές. Παρέχετε διορθώσεις και προτάσεις για βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των Εγχειριδίων Λειτουργίας
 • Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας και υποστήριξη του ελέγχου ετοιμότητας των Εξυπηρετητών μέσω του συντονισμού και της συμμετοχής σε Δοκιμές Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
 • Ελέγξτε, επαληθεύστε και συμβιβάστε τα τιμολόγια για τα έξοδα μεταβίβασης και τα τέλη που χρεώνουν οι Υπηρεσίες
 • Διαχείριση θεμάτων και αιτημάτων Εξυπηρετητών και Προμηθευτών, σε συνεργασία με εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • Υποστήριξη και συμμετοχή στην αξιολόγηση αιτημάτων για προσθήκη/αφαίρεση προμηθευτών και διεξαγωγή τακτικών ελέγχων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων προμηθευτών
 • Συμμετοχή στη βελτίωση του πλαισίου αναφοράς

Τα προσόντα του ιδανικού υποψηφίου

 • Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές αντικείμενο (BSc, MSc)
  3-5 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των Χρηματοοικονομικών
 • Υπηρεσιών, στη Διοίκηση Υπηρεσιών/Πωλητών ή στον τομέα του Real Estate
 • Προχωρημένη γνώση MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Πολύ ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα Αγγλικά
 • Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, επικοινωνιακές και παρουσιάσεις

Παροχές

Στην Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα η παροχή ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοί της μπορούν να αποδώσουν και να αναπτυχθούν.

Ως υπάλληλος της Τράπεζας Πειραιώς, θα είστε μέλος ενός οργανισμού που:

 • Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική οικονομία και διατηρεί ισχυρή παρουσία στην κοινότητα
 • Ενσταλάζει μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας που αγκαλιάζει την ανοιχτή επικοινωνία, το σεβασμό, την ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες
 • Προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και άλλες παροχές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις οικογένειές τους
 • Παρέχει ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας που εκτιμά την υπευθυνότητα και γιορτάζει την υψηλή απόδοση με την εφαρμογή κατάλληλων κινήτρων
  Ενισχύει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και τη συνεχή μάθηση ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και την καινοτομία
 • Παρέχει ένα πρόγραμμα ευημερίας αποκλειστικά για τις τράπεζες, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία
 • Παρέχει ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία που υποστηρίζουν πλήρως νέους τρόπους εργασίας και ευέλικτες επιλογές εργασίας, ενώ επικοινωνούν τακτικά και αποτελεσματικά

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων «εκπνέει» τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Αν σας ενδιαφέρει η παραπάνω θέση, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στη σελίδα της τράπεζας στο Linkedin.