Τράπεζα της Ελλάδος: Η νέα προκήρυξη για 59 μόνιμες προσλήψεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο και έτοιμη για να λάβει ΦΕΚ η νέα προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει 59 μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τράπεζα της Ελλάδος: Η νέα προκήρυξη για 59 μόνιμες προσλήψεις

Εάν ενδιαφέρεστε για τη νέα προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο, και είστε απόφοιτος Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να συμμετάσχετε στη διαδικασία:

 1. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) στη διεύθυνση https://www.asep.gr/.
 2. Πλοηγηθείτε στο μενού “Προκηρύξεις – Καταλόγου” ή στο μενού “Διαγωνισμοί”.
 3. Αναζητήστε την προκήρυξη για την Τράπεζα της Ελλάδος.
 4. Διαβάστε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησής σας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών.
 6. Παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ και προετοιμαστείτε για τυχόν εξετάσεις ή συνεντεύξεις.

Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος για ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις διαδικασίες πρόσληψης.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 • ΤΕ Γραφιστών
 • ΤΕ Γραφικών Τεχνών ΕΙΔ. Γραφικών Τεχνών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΔΕ Βιβλιοδετών
 • ΔΕ Καταμετρητών
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων

ΤΕ Γραφιστών και ΤΕ Γραφικών Τεχνών (κωδ. 201)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Γραφιστικής ή
 • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή
 • Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

ΤΕ Ηλεκτρολόγων (κωδ. 202)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (κωδ. 203)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας ή
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.–εισαγωγική κατεύθυνση
 • Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας