Τράπεζες: Ασχημα νέα με μισθούς – Ποιοι και γιατί θα καθυστερήσουν να «φανούν»

Οι τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν κλειστές για ένα διάστημα πέντε ημερών και αυτό έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα.

Τράπεζες: Ασχημα νέα με μισθούς - Ποιοι και γιατί θα καθυστερήσουν να «φανούν»

Άσχημα είναι τα νέα που προκύπτουν από τους μισθούς μετά το γεγονός, ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές για ένα διάστημα πέντε ημερών, καθώς τα πάντα θα πάνε πίσω.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι ρολά για πέντε μέρες κατεβάζουν οι τράπεζες εξαιτίας του Πάσχα αλλά και τη μεταφορά της αργίας για την Πρωτομαγιά με αποτέλεσμα τα πάντα να καθυστερούν.

Τέλος, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου, που είναι η μέρα που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη, οπότε στην προκειμένη περίπτωση, εάν ένας εργοδότης δεν καταβάλλει νωρίτερα την μισθοδοσία, αυτή θα καθυστερήσει.

Κλειστές οι τράπεζες για πέντε μέρες – Τα προβλήματα που θα υπάρξουν με τους μισθούς

Κατεβάζουν «ρολά» οι τράπεζες για πέντε συνεχόμενες μέρες – Τι θα γίνει την Πρωτομαγιά και το Πάσχα, πώς επηρεάζονται οι μισθοδοσίες
«Ρολά» για πέντε μέρες κατεβάζουν οι τράπεζες εξαιτίας του Πάσχα αλλά και τη μεταφορά της αργίας για την Πρωτομαγιά. Λόγω αυτού, ενδέχεται να καθυστερήσουν να φανούν μισθοδοσίες αλλά και το δώρο Πάσχα σε κάποιες επιχειρήσεις, καθώς δεν θα εκτελούνται οι συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου, που είναι η μέρα που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη, οπότε στην προκειμένη περίπτωση, εάν ένας εργοδότης δεν καταβάλλει νωρίτερα την μισθοδοσία, αυτή θα καθυστερήσει.

Όσον αφορά το δώρο Πάσχα, καταβάλλεται μέχρι την 1η Μαΐου και έτσι δεν θα επηρεαστεί η καταβολή του. Τονίζεται πως οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 7 Μαΐου θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου. Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 3 Μαΐου, τη Δευτέρα 6 Μαΐου και την Τρίτη 7 Μαΐου.

Συνεπώς, τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα είναι κλειστά για 5 ημέρες: από τις 3 έως τις 7 Μαΐου, ενώ την 1η Μαΐου θα υπάρχει περιορισμένη εξυπηρέτηση.

Όπως διευκρινίζει η ΕΕΤ, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET) θα είναι κλειστό την 1η Μαΐου 2024. Ωστόσο, η ημέρα αυτή δεν συμπίπτει με αργία εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15102 Απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 1406/4.3.2024). Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Κατά την εν λόγω ημερομηνία τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον η 1η Μαΐου θα είναι εργάσιμη για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Πρωτομαγιά: Για ποιους ισχύει η αργία συναλλαγών στις τράπεζες

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατεβάζουν «ρολά» οι τράπεζες για πέντε συνεχόμενες μέρες – Τι θα γίνει την Πρωτομαγιά και το Πάσχα, πώς επηρεάζονται οι μισθοδοσίες

«Ρολά» για πέντε μέρες κατεβάζουν οι τράπεζες εξαιτίας του Πάσχα αλλά και τη μεταφορά της αργίας για την Πρωτομαγιά. Λόγω αυτού, ενδέχεται να καθυστερήσουν να φανούν μισθοδοσίες αλλά και το δώρο Πάσχα σε κάποιες επιχειρήσεις, καθώς δεν θα εκτελούνται οι συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου, που είναι η μέρα που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη, οπότε στην προκειμένη περίπτωση, εάν ένας εργοδότης δεν καταβάλλει νωρίτερα την μισθοδοσία, αυτή θα καθυστερήσει.

Όσον αφορά το δώρο Πάσχα, καταβάλλεται μέχρι την 1η Μαΐου και έτσι δεν θα επηρεαστεί η καταβολή του. Τονίζεται πως οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 7 Μαΐου θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου. Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 3 Μαΐου, τη Δευτέρα 6 Μαΐου και την Τρίτη 7 Μαΐου.

Συνεπώς, τα υποκαταστήματα των τραπεζών θα είναι κλειστά για 5 ημέρες: από τις 3 έως τις 7 Μαΐου, ενώ την 1η Μαΐου θα υπάρχει περιορισμένη εξυπηρέτηση.

Όπως διευκρινίζει η ΕΕΤ, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET) θα είναι κλειστό την 1η Μαΐου 2024. Ωστόσο, η ημέρα αυτή δεν συμπίπτει με αργία εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15102 Απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 1406/4.3.2024). Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Κατά την εν λόγω ημερομηνία τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον η 1η Μαΐου θα είναι εργάσιμη για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Πρωτομαγιά: Για ποιους ισχύει η αργία συναλλαγών στις τράπεζες

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων.