Τρέξτε να προλάβετε! Τι πρέπει να πληρώσετε μέχρι σήμερα

Ποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου. Τι είναι στο πρόγραμμα;

Τρέξτε να προλάβετε! Τι πρέπει να πληρώσετε μέχρι σήμερα

Αρκετές πληρωμές πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα Τρίτη 2/4 χιλιάδες φορολογούμενοι σε όλη τη χώρα πρέπει να κλείσουν τις εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πληρωμές των πολιτών είναι προς τον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ.

Ποιες πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι σήμερα 2/4

Α. Προς τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, μέχρι σήμερα,  Τρίτη, 2 Απριλίου θα πρέπει να πληρωθούν :

οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές  του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024,

οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές  εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024,

οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,

οι ασφαλιστικές εισφορές προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024

και οι δόσεις τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024.

Β. Προς την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Μέχρι σήμερα, Τρίτη 2 Απριλίου θα πρέπει να πληρωθούν  οι βεβαιωμένες οφειλές  στη Φορολογική Διοίκηση και των δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (29 Μαρτίου 2024 και 1η Απριλίου 2024 – Καθολικό Πάσχα).