Ζητείται προσωπικό για την βιομηχανία 3 Άλφα

Αυτήν την περίοδο, η βιομηχανία τροφίμων 3 Άλφα ζητεί προσωπικό σε συγκεκριμένη ειδικότητα, πλήρους απασχόλησης. Στην 3αλφα πιστεύουμε ότι το επιτυχημένο αποτέλεσμα προκύπτει από τη στελέχωση μιας ισχυρής ομάδας. Γι’ αυτό το λόγο, επενδύουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό μέσω της συνεχούς κατάρτισης και την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε ομάδες υψηλής απόδοσης και να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους Ανθρώπους μας. Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό μας στην παρακάτω διεύθυνση:[email protected].

Ζητείται προσωπικό για την βιομηχανία 3 Άλφα

Στην 3αλφα, εδώ και 50 χρόνια, συντροφεύουμε τον Έλληνα καταναλωτή στο ταξίδι του προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής, έχοντας βασική μας προτεραιότητα την παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής μας, ενισχύουμε το Τμήμα Προμηθειών με αγοραστή (category buyer).

Θα αναφέρεσαι στη Δ/ντρια Προμηθειών και θα έχεις την ευθύνη της πλήρους διαχείρισης των κατηγοριών: Υπηρεσίες, Μηχανολογικό Εξοπλισμό και Αναλώσιμα. Θα συνεργάζεσαι στενά με τους προμηθευτές, θα διαχειρίζεσαι όλον τον κύκλο ζωής των κατηγοριών ευθύνης σου και θα παρέχεις υποστήριξη για τη βελτίωση της απόδοσης του τμήματος Προμηθειών μέσα από προτάσεις ανάπτυξης των διαδικασιών.

Σύνοψη της θέσης:

 • Εφαρμόζεις τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας και εξασφαλίζεις την εύρυθμη προμήθεια υπηρεσιών, εργολαβιών, μηχανημάτων& υλικών
 • Επεξεργάζεσαι τις αιτήσεις αγορών, ελέγχεις την πληρότητα των πληροφοριών (προδιαγραφών), αναζητάς τους πιθανούς προμηθευτές (Ελλάδα & Εξωτερικό) σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και διεξάγεις έρευνα αγοράς
 • Συμμετέχεις στην αξιολόγηση των προσφορών, διεξάγεις τις οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους προμηθευτές, προς επίτευξη της βέλτιστης σχέσης τιμής/ποιότητας
 • Φροντίζεις για τη σύνταξη, έκδοση και αποστολή της εντολής αγοράς ή σύμβασης ανάθεσης στον προμηθευτή, παρακολουθώντας την εξέλιξή της
 • Διεκπεραιώνεις & παρακολουθείς τις μεταφορές (logistics) των παραγγελθέντων υλικών, με σκοπό την έγκαιρη και οικονομικότερη παράδοσή τους
 • Τηρείς αρχείο συμβάσεων
 • Τηρείς βάση δεδομένων εγκεκριμένων προμηθευτών
 • Συνεργάζεται στενά με τους εσωτερικούς πελάτες
 • Παρακολουθείς τις τάσεις στην αγορά και ενημερώνεις τη Δ/νση Προμηθειών για πιθανές ευκαιρίες ή απειλές
 • Επιλύεις τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προμήθειας

Το πορτρέτο του υποψηφίου στην 3 Άλφα

 • Πτυχιούχος Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διακίνηση Προϊόντων ή παρεμφερούς αντικειμένου (Logistics, Supply Chain Management & Procurement)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ MS Office (word, Excel, PowerPoint)
  6 – 8 χρόνια συνολικής εμπειρίας σε οργανωμένα και σύγχρονα περιβάλλοντα εκ των οποίων τα ~3 σε θέση διαχείρισης αντίστοιχων κατηγοριών
 • Άριστες επικοινωνιακές και υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες (προφορικές και γραπτές)
 • Στενή, ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Πλεονεκτήματα και Επιδόσεις:

 • φιλικό, σταθερό και συνεχώς αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
 • ανταγωνιστικές αποδοχές
 • συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις για τη θέση εργασίας θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.