Ζητείται βοηθός βρεφονηπιοκόμου σε παιδικό σταθμό – Δείτε τον Δήμο και την καταληκτική ημερομηνία αίτησης 

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας για βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, προκειμένου να στελεχωθούν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Ενημερωθείτε για τη διάρκεια σύμβασης καθώς και την καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να κάνετε την αίτησή σας. 

Ζητείται βοηθός βρεφονηπιοκόμου σε παιδικό σταθμό - Δείτε τον Δήμο και την καταληκτική ημερομηνία αίτησης 

Ο Δήμος Σαρωνικού επιθυμεί να προσλάβει -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- έναν απόφοιτο λυκείου, ειδικότητας βοηθού βρεφονηπιοκόμου, ο οποίος θα απασχοληθεί σε παιδικό σταθμό του Δήμου, για διάστημα δύο μηνών.

Οι υποψήφιοι για τη θέση εργασίας πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 67 ετών και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Δήμος Σαρωνικού: Αναλυτικά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση

Το προσωπικό που θα προσληφθεί, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των
κατεπειγουσών αναγκών σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σαρωνικού και ως εκ τούτου θα πρέπει κατ΄εξαίρεση να πληροί τα κατωτέρω:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 67 ετών και να μην ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες απασχόλησης στον ίδιο φορέα, εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, από την λήξη της σύμβασης που θα προσληφθούν και προς τα πίσω.
4. Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι
υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

Δήμος Σαρωνικού: Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Σαρωνικού,
  • είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected],
  • είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή προς:
    ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.