48 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιώς για 12 μήνες – Τα απαιτούμενα προσόντα

Ο Δήμος Πειραιώς για το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 48 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

48 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιώς για 12 μήνες - Τα απαιτούμενα προσόντα

Ο Δήμος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα έτος με συνολικά 48 άτομα, για την κάλυψη των αναγκών του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά, που βρίσκεται στην οδό Π. Βλαχάκου 34 και Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία Πειραιάς.

Το αντικείμενο των συμβάσεων  για τις θέσεις εργασίας είναι η εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.».

Δήμος Πειραιώς  – Οι Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την εν λόγω προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

 • ΠΕ Ανώτερα Θεωρητικά – 1 θέση
 • ΤΕ Ανώτερα Θεωρητικά – 1 θέση
 • ΤΕ Υποχρεωτικά Θεωρητικά – 1 θέση
 • ΠΕ Πιάνο – 2 θέσεις
 • ΤΕ Πιάνο – 4 θέσεις
 • ΤΕ Πιάνο – Υποχρεωτικά Θεωρητικά – 1 θέση
 • ΤΕ Κλασική Κιθάρα – 3 θέσεις
 • ΠΕ Βιολί – 1 θέση
 • ΤΕ Βιολί – 3 θέσεις
 • ΠΕ Βιολοντσέλο – 1 θέση
 • ΤΕ Βιολοντσέλο – Μουσικής Δωματίου – 1 θέση
 • ΤΕ Κοντραμπάσο – 1 θέση
 • ΤΕ Μονωδία – 3 θέσεις
 • ΤΕ Τρομπέτα – 1 θέση
 • ΔΕ Μουσική Αγωγή – 1 θέση
 • ΔΕ Μπουζούκι – 2 θέσεις
 • ΤΕ Κλασική – Ηλεκτρική Κιθάρα – 2 θέσεις
 • ΤΕ Κλασική – Ακουστική Κιθάρα – 1 θέση
 • ΤΕ Βυζαντινή Μουσική – 1 θέση
 • ΤΕ Φλάουτου – Κλαρινέτου – Σαξόφωνου – 1 θέση
 • ΔΕ Ντραμς – 2 θέσεις
 • ΔΕ Κρητικό Λαούτο – 1 θέση
 • ΔΕ Λαούτο – Ούτι – 1 θέση
 • ΤΕ Κανονάκι – 1 θέση
 • ΤΕ Παραδοσιακού Βιολιού – 1 θέση
 • ΤΕ Παραδοσιακών Κρουστών – 1 θέση
 • ΤΕ Παραδοσιακών Πνευστών – 1 θέση
 • ΔΕ Ακορντεόν – 1 θέση
  ΤΕ Διεύθυνση Ορχήστρας – Χορωδίας – 1 θέση
 • ΠΕ Υποχρεωτικά Θεωρητικά – Κλασσική Κιθάρα – 1 θέση
 • ΔΕ Αρμόνιο – Μοντέρνο Τραγούδι – 1 θέση
 • ΔΕ Μοντέρνο Τραγούδι – 2 θέσεις
 • ΤΕ Συνοδεία Πιάνου – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Πειραιά – Δραγάτση 12, 1ος όροφος, Γραφείο 8), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το proson.gr, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566).

Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά

Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά ήταν και φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι ο σημαντικότερος θεσμός μουσικής εκπαίδευσης στην πόλη μας. Ιδρύθηκε το 1994 και περιλαμβάνει το Δημοτικό Ωδείο, το Εργαστήριο Παραδοσιακής Μουσικής και το Εργαστήριο Μοντέρνας Μουσικής. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σχεδιάστηκε στα πρότυπα Μουσικής Ακαδημίας. Θεωρείται το μοναδικό αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Δήμου, που έχει την δυνατότητα να δίνει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, με προοπτική εργασιακής αποκατάστασης για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την μουσική.

Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, με τις πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες και ένα δυναμικό καθηγητικό προσωπικό που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της μουσικής ζωής του τόπου, αποτελεί εκπαιδευτήριο απολύτως εναρμονισμένο με την διδασκαλία της μουσικής τέχνης και επιστήμης. Ελέγχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και σε ότι αφορά τα προσόντα του προσωπικού, (απόφοιτοι ωδείων και πανεπιστημίων με σαφή εξειδίκευση στο αντικείμενο που διδάσκουν), τη διδασκόμενη ύλη, τα επίπεδα σπουδών και τους τίτλους που λαμβάνουν οι απόφοιτοι. Μετά την απόκτηση τίτλου σπουδών οι μαθητές εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση ως δάσκαλοι ή καθηγητές στη γενική εκπαίδευση (Α΄βάθμια και Β΄βάθμια), ως καθηγητές σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές καθώς και ως μέλη μουσικών συνόλων.

Στεγάζεται σε ένα κτίριο 1.000 τ.μ. Διαθέτει αίθουσα συναυλιών, studio ηχογραφήσεων, και κατάλληλους χώρους διδασκαλίας, που εγγυώνται την ασφαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Tα μαθήματα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού (SARS-CoV-2).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη