Δήμος Αθηναίων: Άνοιξαν 40 θέσεις εργασίας – Η ημερομηνία αίτησης 

Ο Δήμος Αθηναίων θα προβεί σε πρόσληψη 40 γυμναστών, για την κάλυψη των αναγκών του. Οι εν λόγω προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023 - 2024.

Δήμος Αθηναίων: Άνοιξαν 40 θέσεις εργασίας - Η ημερομηνία αίτησης 

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού γυμναστών, για την κάλυψη 40 νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε  την Τετάρτη 13 Μαρτίου και πρόκειται να λήξει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

Οι δε προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023 – 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ www.opanda.gr και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, σε μορφή PDF και «Όχι σε φωτογραφία», στο email: [email protected]., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ ) Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 10679 – Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, 10 εργάσιμων ημερών, ορίζεται από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, δηλαδή από 13 Μαρτίου 2024 έως 28 Μαρτίου 2024.

Επισημαίνεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15:00.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη