γυμναστές

Δήμος Αθηναίων: Άνοιξαν 40 θέσεις εργασίας – Η ημερομηνία αίτησης 

Ο Δήμος Αθηναίων θα προβεί σε πρόσληψη 40 γυμναστών, για την κάλυψη των αναγκών του. Οι εν λόγω προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2023 - 2024.

Άθληση για Όλους 2024: Προσλήψεις γυμναστών – Η σύμβαση και οι ειδικότητες 

Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη18 ατόμων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2023-2024. Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες και τη διάρκεια σύμβασης.