Δώρο Χριστουγέννων 2023: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα

Δείτε ποιοι θα πάρουν νωρίτερα από το καθορισμένο το Δώρο Χριστουγέννων 2023.

Δώρο Χριστουγέννων 2023: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα

Το Δώρο Χριστουγέννων γενικότερα και πιο συγκεκριμένα και το Δώρο Χριστουγέννων 2023 είναι συνδεδεμένο με την κάλυψη βασικών αναγκών των Ελλήνων πολιτών που το παίρνουν, καθώς το δικαιούνται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.

Όλοι οι εργαζόμενοι, λοιπόν, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα περιμένουν πως και πως να μπει στον τραπεζικό τους λογαριασμό το Δώρο Χριστουγέννων 2023, οι πρώτες πληρωμές έχουν γίνει ήδη σε μερικούς ανθρώπους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι την εβδομάδα που μας πέρασε οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το πληρώθηκαν πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά μαζί με το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Δείτε ποιοι θα πάρουν νωρίτερα το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Το Δώρο Χριστουγέννων είναι συνδεδεμένο με την κάλυψη τρεχουσών αναγκών και την αγορά δώρων για συγγενείς και φίλους. Με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να περιμένουν πως και πως να μπουν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας, οι πρώτες πληρωμές για το Δώρο Χριστουγέννων έχουν ήδη γίνει. Την περασμένη εβδομάδα οι επιδοτούμενοι άνεργοι της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το πληρώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, μαζί με το τακτικό επίδομα ανεργίας. Τα χρήματα εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.

Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Περιλαμβάνονται επίσης και στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (άρθρα 135-142, 213 ΠΔ 80/2022)

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023 και ποιοι το δικαιούνται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε είδος του δώρου στους δικαιούχους, παρά μόνο σε μετρητά, όπως επίσης είναι παράνομη οποιαδήποτε αξίωση του εργοδότη για επιστροφή των χρημάτων από τον εργαζόμενο μετά την καταβολή.

Σημειώνεται ότι προβλέπεται πρόστιμο στον εργοδότη σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας, όπως επίσης οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Αναφορικά με το πότε μπαίνει το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, η ΓΣΕΕ και το ΚΕΠΕΑ έχουν ανακοινώσει ότι η προθεσμία είναι μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι εργοδότες που έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους ώστε τα χρήματα να καταβάλλονται νωρίτερα στους εργαζόμενους της επιχείρησης, κυρίως την περίοδο μεταξύ 11 και 18 Δεκεμβρίου.

Τι γίνεται αν το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί από τον εργοδότη μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου
Εφόσον το Δώρο Χριστουγέννων 2023 δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Από εκεί και μετά:

  • Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

Τα πρόστιμα όταν δεν καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2023. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους μετά την καταγγελία.

Παράλληλα, καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων (πρόστιμα) μετά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς από τον εργαζόμενο.

Πότε παραγράφεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα, οι αποδοχές που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να παραγραφούν.

Ειδικότερα, η παραγραφή του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται μετά από πενταετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές από τον εργαζόμενο, βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ) έχουν δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικό οδηγό για το Δώρο Χριστουγέννων, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα, όπως «τι ισχύει με τις άδειες και την απουσία λόγω ασθένειας» και «πώς υπολογίζεται», παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τις διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό του ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα (ωρομίσθιο, ημερομίσθιο κ.λπ.).

H χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και βάση για τον ακριβή υπολογισμό των χρημάτων που μπαίνουν στο ΑΤΜ είναι οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που προαναφέρθηκε, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ίσο:

  • Με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και
  • με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση, όμως, που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες λόγω παραίτησης ή απόλυσης το τελικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Διευκρινίζεται:

  1. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
  2. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, εντάσσεται επίσης και το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.

Ποιοι εργαζόμενοι παίρνουν ένα μέρος από το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Όσοι από τους μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5/2023 έως και 31/12/2023), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους». Σε αυτήν την περίπτωση, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.