Δώρο Χριστουγέννων 2023: Σας αφορά! Τι να κάνετε αν δεν καταβληθεί

Δείτε τι πρέπει να κάνετε αν δεν καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2023.

Δώρο Χριστουγέννων 2023: Σας αφορά! Τι να κάνετε αν δεν καταβληθεί

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Δώρο Χριστουγέννων 2023 σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, καθώς μένουν ακόμα έντεκα ημέρες μέχρι το deadline.

Από εκεί και πέρα να σας αναφέρουμε πως όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασής τους και η καταβολή του μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωτική.

Τέλος, σε περίπτωση που δε λάβετε το Δώρο Χριστουγέννων 2023, τότε θα πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Από εκεί και ύστερα, σειρά παίρνουν ορισμένες ενέργειες που θα αναλυθούν παρακατώ.

Όλες οι πληροφορίες για το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Μόλις 11 ημέρες απέμειναν μέχρι την τελική διορία καταβολής για το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασής τους και η καταβολή του μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωτική, με τους εργοδότες να αντιμετωπίζουν βαριές συνέπειες σε περίπτωση που δεν το πράξουν.

Πού θα απευθυνθείτε αν δεν λάβετε το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Εφόσον το Δώρο Χριστουγέννων 2023 δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Από εκεί και ύστερα, σειρά παίρνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

Πώς υπολογίζετε το ποσό που θα λάβετε για Δώρο Χριστουγέννων 2023

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι η χρονική περίοδος που ενδιαφέρει είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το Δώρο Χριστουγέννων συνδέεται με τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο).

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, εντάσσεται επίσης και το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.