Επίδομα 534 ευρώ: Ανοιξαν οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Ποιους αφορά το επίδομα των 534 ευρώ και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις.

Επίδομα 534 ευρώ: Ανοιξαν οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας, προκειμένου να λάβετε το επίδομα, το οποίο φτάνει έως και τα 534 ευρώ.

Σε λειτουργία τεθηκε από την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2024 το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” για την υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων– εργοδοτών για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Ιανουάριο.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πρόσφατα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης “Από 3/1/2024, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας για την υποβολή δηλώσεων.

Ποιους αφορά το επίδομα των 534 ευρώ και πότε είναι οι αιτήσεις

Σε λειτουργία τέθηκε Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2024 το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” για την υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων– εργοδοτών για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2024 προκειμένου να πάρουν οι τελευταίοι το επίδομα των 534 ευρώ.

Όπως γνωστοποίησε πρόσφατα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης “Από 3/1/2024, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2024, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 3/1/2024 έως και 8/1/2024 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.
Από 9/1/2024 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής”

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα

Το μέτρο αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που υλοποιείται από τον Ιούλιο 2022 έως και Δεκέμβριο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει. Αναλυτικά ανά καλύπτονται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

  • 01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
  • 01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  • 14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»
  • 15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»
  • 46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»
  • 46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
  • 46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
  • 46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»
  • 46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

Τι πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις για το επίδομα

Επίσης επισημαίνεται πως για να πάρουν οι εργαζόμενοι το επίδομα αυτό θα πρέπει πρώτα ο εργοδότης τους να υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τη λήψη επιδόματος από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

ότι η επιχείρησή τους πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση άμεσα στους εργαζομένους τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας θα τεθεί σε αναστολή θα λάβουν επίδομα 534 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 30 ημέρες και είναι κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Σημειώνεται δε πως το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η δαπάνη για το επίδομα, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρατείνεται το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας

Σημειώνεται δε πως το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε πως παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία,.

Το μέτρο υλοποιείται από τον Ιούλιο 2022 έως και Δεκέμβριο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει.