Εργασία στην Ακαδημία Αθηνών με μισθό 6.190 ευρώ – Ο χρόνος απασχόλησης

Η Ακαδημία Αθηνών αναζητά έναν συνεργάτη για σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Βιβλιογραφική Εκπροσώπηση της Ακαδημαϊκής Παραγωγής στην Ελλάδα για την Annee Philologique".

Εργασία στην Ακαδημία Αθηνών με μισθό 6.190 ευρώ - Ο χρόνος απασχόλησης

Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας στην Ακαδημία Αθηνών είναι δέκα μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, και προσφέρεται αμοιβή 6.190,00 ευρώ μικτά με σκοπό τη φιλολογική έρευνα και την ανάδειξη της ακαδημαϊκής παραγωγής στη χώρα.

Τα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία
  • Άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία εκδόσεων και διόρθωσης κειμένων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
  • Καλή γνώση της γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση ακαδημαϊκών βάσεων δεδομένων

Υποβολή αιτήσεων – Καταληκτική ημερομηνία

Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier κατά το διάστημα από την Πέμπτη, 9 Μαΐου έως την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ., στην εξής διεύθυνση:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ),T.K. 10679, Αθήνα Υπ’όψη κ. Γεωργίας Αγγελοπούλου.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη