Ακαδημία Αθηνών

Εργασία στην Ακαδημία Αθηνών με μισθό 6.190 ευρώ – Ο χρόνος απασχόλησης

Η Ακαδημία Αθηνών αναζητά έναν συνεργάτη για σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Βιβλιογραφική Εκπροσώπηση της Ακαδημαϊκής Παραγωγής στην Ελλάδα για την Annee Philologique".