Εσκασε «φρέσκο» επίδομα 718 ευρώ – Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης , ΔΥΠΑ, προβλέπει τη χορήγηση ενός νέου εφάπαξ επιδόματος ύψους 718,5 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους το 2024.

Εσκασε «φρέσκο» επίδομα 718 ευρώ - Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα ενεργοποιήσει ένα ειδικό επίδομα ανεργίας ύψους 718 ευρώ μέσα στον επόμενο μήνα, με στόχο την υποστήριξη ανέργων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και για κάποιον λόγο δεν πληρούν τα κριτήρια για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Το επίδομα θα χορηγείται κάθε χρόνο και θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τέκνο. Αποδέκτες του βοηθήματος θα είναι περίπου 18.000 άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα έμφυλης βίας και βίας εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένοι και απεξαρτημένοι. Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Το νέο επίδομα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο τότε υπουργός Εργασίας, Αδωνις Γεωργιάδης, στις 30 Δεκεμβρίου του 2023 (πριν μετακινηθεί στο Υγείας), έχει συνολική δαπάνη 13 εκατ. ευρώ, ενώ τα τρία επιδόματα που καταργούνται, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, είχαν δαπάνη 12,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η εισήγηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.».

Το κονδύλι, δηλαδή, αυξάνεται μετά την αντικατάσταση των τριών επιδομάτων από ένα μεγαλύτερο επίδομα.

Εσκασε «φρέσκο» επίδομα 718 ευρώ – Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων

Το ενιαίο ειδικό βοήθημα που θεσπίζεται θα χορηγείται από τη ΔΥΠΑ σε πέντε κατηγορίες, που είναι οι εξής:
1. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
2. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
3. Θύματα βίας – εμπορίας
4. Ατομα απεξαρτημένα από χρήση ναρκωτικών
5. Ατομα που εξέτισαν ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των 2 μηνών, εφόσον έχουν θετική εισήγηση κοινωνικής λειτουργού ή του διευθυντή των φυλακών.

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 718,5 ευρώ με βάση το ισχύον σήμερα ημερήσιο επίδομα ανεργίας των 19,16 ευρώ.

Το βασικό ποσό των 718,5 ευρώ προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του αιτούντος.

Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, να έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής, για τους αποφυλακισμένους), να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δικαιούχους των λοιπών παροχών της ΔΥΠΑ και να μην έχουν λάβει παρόμοια επιδόματα.

Οι παροχές που καταργήθηκαν

Το ειδικό βοήθημα των 718 ευρώ θα αντικαταστήσει τις τρεις παροχές που καταργήθηκαν τις οποίες ελάμβαναν ειδικές κατηγορίες ανέργων καθώς σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ τα εν λόγω βοηθήματα δεν ήταν όσο θα έπρεπε στοχευμένα με αποτέλεσμα να έχουν  μικρό αριθμό αποδεκτών.

Η υποκατάσταση των βοηθημάτων από τη νέα παροχή, σύμφωνα με στελέχη της ΔΥΠΑ, δεν σημαίνει μείωση της χρηματοδότησης προς τις ευάλωτες ομάδες. Αντιθέτως το κονδύλι από τον προϋπολογισμό του φορέα αυξάνεται κατά 3 εκ και από 10 εκ. ευρώ το 2023 θα ανέλθει σε 13 εκ. το 2024.

Τα επιδόματα που καταργήθηκαν είναι τα εξής:

  1. Το ειδικό επίδομα που δίδεται μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι πολίτες που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Το ύψος του ήταν ίσο προς δεκατρία (13) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 249,08 ευρώ.
  2. Το επίδομα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων, ελάμβαναν ορισμένες κατηγορίες ανέργων – μέχρι και τρεις φορές – μέσα στο ημερολογιακό έτος. Το ποσό του βοηθήματος ήταν 287,4 ευρώ.
  3. Το επίδομα επίσχεσης εργασίας, δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, κατά την περίπτωση διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη.