ΟΠΕΚΑ – Επιδόματα: Πληρωμή προνοιακών, διατροφικών Απριλίου 2024

Πότε θα γίνει η πληρωμη των προνοιακών και διατροφικών επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Απρίλιο του 2024.

ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Πληρωμή προνοιακών, διατροφικών Απριλίου 2024

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου 2024, το Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα πραγματοποιήσει την καταβολή των εξής αποδοχών και επιδομάτων:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
Επίδομα Στέγασης
Επίδομα γέννησης
Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα
Στεγαστική Συνδρομή
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
Σύνταξη Υπερηλίκων

Η πληρωμή προς τους δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο 2024 θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή την Τρίτη 30 Απριλίου 2024. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα Αυτόματα Ταμεία Μηχανημάτων (ΑΤΜ) των τραπεζών την προηγούμενη ημέρα.

ΟΠΕΚΑ – Επιδόματα: Πληρωμή προνοιακών, διατροφικών Απριλίου 2024

Όσον αφορά τα προνοιακά και διατροφικά επιδόματα, η πληρωμή τους θα γίνει επίσης την Τρίτη 30 Απριλίου 2024. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα Αυτόματα Ταμεία Μηχανημάτων (ΑΤΜ) των τραπεζών την προηγούμενη ημέρα.

Αναπηρικά Επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

α) Eπίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,
β) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,
γ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,
δ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση,
ε) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου,
στ)Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS),
ζ) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,
η) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,
θ) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,
ι) Εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

To Επίδομα Στέγασης είναι ένα από τα προνοιακά επιδόματα

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

Ποιο είναι το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος ;  

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

  • Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια με ποσό μικρότερο των 10 ευρώ.