Τέλος το πενθήμερο – Πάμε για 6ημερη εργασία άμεσα

Η επέκταση της 6ημερης απασχόλησης αναμένεται να γίνει πραγματικότητα στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με βάση τις νέες διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2023.

Τέλος το πενθήμερο – Πάμε για 6ημερη εργασία άμεσα

Αυτό θα εφαρμοστεί κυρίως σε κλάδους του ιδιωτικού τομέα όπου η παραγωγή είναι συνεχούς ροής και θα δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να ζητήσουν από τους εργαζομένους τους να εργαστούν και την έκτη ημέρα, με τις κατάλληλες μισθολογικές απολαβές που προβλέπει ο νόμος.

Η προαναφερόμενη εφαρμογή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Παρόλα αυτά, οι περιορισμοί αυτού του μέτρου είναι αρκετοί και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί γενικευμένα σε όλους τους μισθωτούς, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κος Πάνος Τσακλόγλου. Έτσι, αυτό το μέτρο αφορά σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων.

Αν η 6η ημέρα εργασίας δεν προβλέπεται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που την επιτρέπουν, τότε απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί, καθώς αυτό θα αποτελούσε υπέρβαση του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 40 ωρών. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι νομικές διατάξεις που αφορούν τον χρόνο εργασίας προκειμένου να προστατεύονται οι δικαιώματα των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ενεργοποίηση του άρθρου 25 του νόμου 5053/23, ο οποίος είναι γνωστός ως ο “πρόσφατος εργασιακός νόμος Γεωργιάδη”. Με βάση αυτόν τον νόμο, η υπουργική απόφαση με αριθμό 113169/7421/28/12/2023 ορίζει την έναρξη της 6ήμερης εργασίας για όσους εργάζονται με πενθήμερο, η οποία θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2024.

Κάτω από αυτές τις νέες διατάξεις, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν την έκτη μέρα εργασίας.

Έτσι επιλύεται το πρόβλημα των επιχειρήσεων που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα ή έχουν 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα και εφαρμόζουν 5νθημερο σύστημα εργασίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, επιτρέπεται η 6ημερη εργασία με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Πρώτον, η απασχόληση κατά την έκτη ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι που εργάζονται αυτήν την ημέρα θα λάβουν ημερομίσθιο που θα είναι προσαυξημένο κατά 40%.

Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στο να προστατεύσουν τους εργαζομένους από την υπερεργασία και να εξασφαλίσουν ότι η 6ημερη εργασία πραγματοποιείται με δίκαιους όρους.

Οι εργοδότες πρέπει επίσης να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη μέρα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυτές τις διατάξεις, προκειμένου να εφαρμοστεί η έκτη ημέρα εργασίας, και οι παραβάτες υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι βασικές παρεμβάσεις που πρόκειται να τεθούν σε διαβούλευση, είναι οι ακόλουθες:

1. Απασχόληση σε δύο εργοδότες: Πρόκειται για το μοντέλο της παράλληλης απασχόλησης. Εφεξής, όπως θα προβλέπει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία, ένας εργοδότης δεν θα μπορεί να απαγορεύει σε κάποιον εργαζόμενο να απασχολείται και σε άλλους εργοδότες, εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου εργασίας του.
Όμως υπάρχει το δεδομένο των υποχρεωτικών 11 συνεχόμενων ωρών ανάπαυσης ημερησίως. Άρα η όποια πρόσθετη εργασία, δεν θα μπορεί να είναι πάνω από πέντε ώρες σε καθημερινή βάση, πέρα από το οκτάωρο. Επομένως δεν θα επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση, πάνω από 13 ώρες την ημέρα.

2. Μηδενικές ώρες απασχόλησης: Θεσμοθετούνται με σαφήνεια, όπως ορίζει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία, οι συμβάσεις κατά παραγγελία (on demand), καθώς και οι συμβάσεις μηδενικών ωρών απασχόλησης (zero hours contracts).
Ουσιαστικά, ο εργοδότης θα μπορεί να καλεί τον εργαζόμενο όποτε τον χρειάζεται, θα τον αξιοποιεί για τις ώρες που επιθυμεί και στη συνέχεια θα τον πληρώνει ανάλογα με βάση το χρόνο που τον αξιοποίησε.

Με την κύρωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας, πρόκειται να θεσμοθετηθεί στο απαραίτητο προστατευτικό πλαίσιο εφαρμογής των συγκεκριμένων συμβάσεων, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης.

Με την πρόβλεψη αυτή αντιµετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβληµα της ελληνικής αγοράς εργασίας που οδηγεί σε µαύρη και αδήλωτη εργασία, βοηθώντας παράλληλα την εύρεση εργασίας σε οµάδες πληθυσµού που χρειάζονται πιο ευέλικτο πλαίσιο όπως οι μητέρες και οι φοιτητές.

3. Πλατφόρμα για την εύρεση εργασίας: Με το σχέδιο νόμο προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εξεύρεση εργασίας σε νέους επιστήμονες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κυρίως σε κλάδους υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης.

Η διάταξη του νομοσχεδίου για την δημιουργία μηχανισμού εξεύρεσης εργασίας αναφέρει: «Θεσπίζεται η δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που ζητούνται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

4. Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η κατάργηση της ανάρτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μιας σειράς εντύπων προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν ταχύτερα την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιορίζουν τη γραφειοκρατία για την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων δεν διαθέτει καν τμήμα λογιστηρίου.

Οι επιχειρηματίες δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν εκ των προτέρων τις αλλαγές στο ωράριο ή την υπερωριακή απασχόληση, όμως σε περίπτωση που εντοπιστούν εργαζόμενοι να απασχολούνται και να μην έχει αυτό καταγραφεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας τότε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται είναι 10.500 ευρώ.

5. Νέα πρόστιμα: Θα υπάρχει αύξηση των προστίμων στα 10.500 ευρώ ανά περίπτωση, για παραβάσεις που αφορούν την υποδηλωμένη εργασία.
Έως τώρα, εάν εντοπιστεί εργαζόμενος, για παράδειγμα, με σύμβαση τετράωρης απασχόλησης να δουλεύει κανονικό οκτάωρο, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τα 2.000 ευρώ. Στο εξής θα εξομειωθεί με το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία.

6. Δοκιμαστική εργασία: Μειώνεται στους έξι μήνες, από ένα έτος που είναι έως τώρα, η δοκιμαστική περίοδος εργασίας για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται.
Εάν απολυθεί πριν από την πάροδο του εξαμήνου ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης.

Ειδικά για περιπτώσεις όπου υπογράφεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Κοινοτική Οδηγία ορίζει πως η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη διάρκεια της σύμβασης και τη φύση της εργασίας. Αν ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.

7. Γραπτή ενημέρωση εργαζόμενου: Ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς ή και με ηλεκτρονικό μέσο τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους της εργασιακής σχέσης.
Ειδικότερα ο εργοδότης καλείται μέσα σε ένα μήνα από την πρόσληψη του εργαζόμενου να δώσει όλες τις πληροφορίες της εργασιακής σχέσης, τον τόπο εργασίας, την έδρα της επιχείρησης, την περιγραφή της εργασίας, την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, την αμοιβή, τη συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της, το πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας και τις τυχόν ρυθμίσεις για υπερωρίες, όπως και την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης σε περίπτωση μεταβλητού ωραρίου εργασίας και τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών.

Η οδηγία καθιερώνει αυστηρό πλαίσιο για τη µη ενηµέρωση του εργαζοµένου, δίνοντάς του τη δυνατότητα καταγγελίας του παραβάτη εργοδότη στις ελεγκτικές αρχές για τη µη τήρησή της.

Καλύπτονται πλέον και οι εργαζόµενοι που εργάζονται προσωρινά στην αλλοδαπή, µε αυστηρό πλαίσιο ενηµέρωσης για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους εκεί.

Αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της µη προβλέψιµης εργασίας λόγω της οποίας δεν µπορεί να τηρηθεί οργανωµένος σχεδιασµός εκτέλεσής της, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στις µεταφορές και φορτώσεις – εκφορτώσεις προϊόντων, στον χώρο της εστίασης και του catering, στις εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε επισκευαστικές εργασίες κ.τ.λ.

8. Απεργίες: Αναμένεται να υπάρχουν ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν από την εργασία τους, άλλους εργαζόμενους. Ουσιαστικά, όποιος εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται.
Οι ποινές που προβλέπονται θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Αν μάλιστα, διαπιστωθεί υποτροπή οι ποινές ενδέχεται να διπλασιάζονται.

9. Υποχρεωτική κατάρτιση: Όταν ο εργοδότης υποχρεούται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις να παρέχει κατάρτιση στον εργαζόμενο για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εργάζεται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και, ει δυνατόν, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

10. Προστασία από την απόλυση: Θα απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους.