6ημερη εργασία

Τέλος η πενταήμερη εργασία στην Ελλάδα – Ανατροπή στις δουλειές

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα σύμβασης εξαήμερης απασχόλησης και όχι υπό το καθεστώς σύμβασης πενθήμερης απασχόλησης με προσθήκη της 6ης ημέρας. Η εφαρμογή της εξαήμερης απασχόλησης θα συνδυαστεί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.