ΑΛΛΑΓΗ

Βαρύ πρόστιμο για τη νέα ταυτότητα – Μέχρι πότε πρέπει να αλλάξετε

Όλοι οι Έλληνες πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε νέες ταυτότητες. Κατά συνέπεια θα πρέπει να μπούμε στο id.gov.gr με κωδικούς taxisnet και να ζητήσουμε  την έκδοση νέας ταυτότητας ή την αντικατάστασή της λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας.