Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

4 οδηγοί προσλαμβάνονται στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.