ΣΒΕ

Πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών – Ο μισθός και οι αιτήσεις

Η εν λόγω πρόσκληση περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε 4.157 ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-29 ετών.