θέσεις εργασίας ψυχολόγων

Άρσις: Προκηρύσσει θέση ψυχολόγου – Αποστολή βιογραφικών έως 12/2

Η Άρσις και Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει προγράμματος χρηματοδότησης.