αρχαιολόγοι

Θέσεις εργασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων αναζητά αρχαιολόγους – Η διάρκεια της σύμβασης 

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.