Δήμος Αμαρουσίου

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν  προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου προσλαμβάνει 1ο άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων» στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.